Privacybeleid 2018-05-13T08:39:59+00:00

Oud Moeshof B&B respecteert de privacy van al haar klanten en website-bezoekers. In deze privacyverklaring tonen wij aan wat wij doen met uw gegevens, hoe u deze gegevens kunt raadplegen en welke stappen u moet nemen om uw gegevens bij ons te verwijderen.

Registratie en verwerking van gegevens

Oud Moeshof B&B verwerkt uw gegevens in haar CRM-systeem. Deze gegevens zijn zaken die u ons zelf verstrekt, zoals naam, email-adres, thuisadres en andere zakelijke data die nodig zijn voor de goeie werking van onze organisatie. Onder geen beding vullen wij deze data aan met gekochte of opgezochte informatie; wij gebruiken enkel gegevens die u ons uit vrije wil heeft verstreken.

Bij gebruik van de website kunnen ook IP-adressen en website-gebruik worden verwerkt. Oud Moeshof B&B verwerkt gegevens die zijn uitgewisseld met het oog op het boeken van een verblijf, het aanvragen van informatie of het communiceren omtrent andere activiteiten van de organisatie. Deze gegevens worden geregistreerd wanneer u een verblijf boekt, wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer u ons een bericht stuurt waarin u vraagt om een reactie.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De gegevens verstrekt aan Oud Moeshof B&B blijven strikt vertrouwelijk en worden enkel voor doeleinden van de organisatie gebruikt. Deze doeleinden zijn beperkt tot:

  • Het faciliteren van transacties en correspondentie tussen Oud Moeshof B&B en uzelf.
  • Het boeken van verblijven en arrangementen en het communiceren over deze boekingen.
  • Het verstrekken van informatie omtrent nieuwe arrangementen, activiteiten in de buurt of interessant nieuws voor klanten.
  • Het promoten van bepaalde acties, zowel die van Oud Moeshof B&B alsook een select aantal partners van de organisatie.
  • Het uitvoeren van interne analyses.

Verstrekken van gegevens

Oud Moeshof B&B kan gegevens verstrekken aan onze leveranciers en verwerkers, die door ons als geautoriseerde verstrekker worden gezien en dit enkel ter bevordering van de goede dienstverlening. Oud Moeshof B&B verzoekt deze verstrekkers om een gelijkaardige bescherming van gegevens te garanderen. Oud Moeshof B&B zorgt voor verwerkersovereenkomsten met leveranciers van CRM-software, email marketing software en evaluatietools.

Oud Moeshof B&B zal gegevens niet aan derde partijen doorgeven en/of verkopen, tenzij er een wettelijke basis of verplichting is om dit te doen.

Opslaan van gegevens

Oud Moeshof B&B bewaart uw gegevens in Europa of in derden landen met een passend beschermingsniveau, zoals vastgesteld door de Europese Unie en niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden gebruikt. Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn worden geblokkeerd of verwijderd.

Geblokkeerde gegevens kunnen maximaal nog 1 jaar beschikbaar zijn voor inzage, daarna worden zij gearchiveerd in een beveiligde omgeving en dit inzake wettelijke bepalingen en voor analyse doeleinden.

Website

Op onze website verzamelt Oud Moeshof B&B anonieme bezoek-gegevens met Google Analytics. Dit omwille van analyse-doeleinden en om de effectiviteit van de website te kunnen meten. Deze gegevens blijven maximaal 26 maanden in het systeem aanwezig, daarna worden zij automatisch verwijderd. Dit systeem maakt gebruik van analytische cookies en zonder het aanvaarden van deze cookies is het niet mogelijk om deze website te gebruiken.

Uw rechten

Als u van mening bent dat de verzamelde informatie onjuist is, moet worden bijgewerkt of verwijderd worden. Of als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u het best contact met ons opnemen via info@oudmoeshofbenb.be of via het contactformulier of deze website. Wij zullen dan meteen onze gegevens verbeteren of verwijderen. Als u van mening bent, om welke reden dan ook, dat Oud Moeshof B&B haar beleid niet correct heeft gevolgd, neem dan rechtstreeks contact op via inge@oudmoeshofbenb.be. U heeft tevens ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij passen dit beleid van tijd tot tijd aan om de meest recente situatie goed te kunnen weergeven. De versie op deze pagina is de correcte versie.

Laatste aanpassing: 13 mei 2018.